Kanali i vetëm zyrtar i REDBOX Entertainment i cili menaxhohet nga kompania AVD Digital (avddigital.com).
Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë REDBOX Entertainment, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi.
Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni tek adresa: info@avddigital.com
© 2018 REDBOX Entertainment LLC. All Rights Reserved.

  • 49
  • 301 781 353

Σχόλια